Laboratory Help


Po zalogowaniu należy zarezerwować termin realizacji ćwiczenia. Klikamy w zakładkę Laboratorium > Rezerwacja i po wejściu na stronę wybieramy eksperyment, który chcemy realizować. W opcji Wybór sposobu rezerwacji można dokonać rezerwacji na czas przyszły zaznaczając pole wyboru Podaj datę rezerwacji oraz wybierając Godzina rezerwacji albo rozpocząć eksperyment natychmiast po rezerwacji wybierając opcję Zarezerwuj na teraz. Aby zakończyć rezerwację należy wybrać czas przez który chcesz wykonywać eksperyment wybierając jedną z opcji w okienku Czas trwania (w minutach). Po wypełnieniu wszystkich pól rezerwacji naciskamy przycisk Rezerwuj. W przypadku kiedy dany eksperyment jest już przez kogoś innego zarezerwowany w wybranym przez Ciebie terminie, na górze strony pojawi się informacja na różowym tle, jeśli zaś eksperyment był wolny pojawi się potwierdzenie rezerwacji na tle zielonym.

Aby wykonać eksperyment w zarezerwowanym czasie klikamy w zakładkę Laboratorium > Doświadczenia i klikając na zarezerwowane ćwiczenie łączymy się z komputerem obsługującym stanowisko pomiarowe. Klikając na przycisk Podłącz uzyskujemy prawo do wykonania eksperymentu, stajemy się Operatorem, który ma uprawnienia do sterowania eksperymentem. Możemy uruchomić ćwiczenie przyciskiem Start, wybierać i zmieniać parametry pomiarów.

Układ umożliwia obserwacje rezultatów pomiarów uruchomionych przez inną osobę. W terminie, który zarezerwował i realizuje ktoś inny, możemy podłączyć się do eksperymentu jako Obserwator. Klikając w zakładkę Laboratorium > Doświadczenia i wybierając ćwiczenie, które chcemy obserwować stajemy się widzami - możemy wyłącznie obserwować i uzyskiwać wyniki pomiarów realizowanych przez inną osobę.